Cha ruột dùng gậy tre bạo hành con trai

Đối tượng Hợi tại cơ quan Công an. Ảnh CA
Đối tượng Hợi tại cơ quan Công an. Ảnh CA
Đối tượng Hợi tại cơ quan Công an. Ảnh CA
Lên top