Dụ người trẻ khởi nghiệp bằng "thần dược":

Cha đẻ “thần dược" xương khớp Bồng Cốt Đan chối bỏ trách nhiệm liên đới

Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Việt Hoàng (ảnh lớn) trong một quảng cáo về sản phẩm Bồng Cốt Đan.
Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Việt Hoàng (ảnh lớn) trong một quảng cáo về sản phẩm Bồng Cốt Đan.
Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Việt Hoàng (ảnh lớn) trong một quảng cáo về sản phẩm Bồng Cốt Đan.
Lên top