Cha đẻ Angry Birds sẽ xuất hiện tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam

Peter Vesterbacka- Nhà sáng tạo Angry Birds là một trong những diễn giả chính của Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam.  Ảnh: Business Insider
Peter Vesterbacka- Nhà sáng tạo Angry Birds là một trong những diễn giả chính của Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Ảnh: Business Insider
Peter Vesterbacka- Nhà sáng tạo Angry Birds là một trong những diễn giả chính của Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Ảnh: Business Insider
Lên top