Cha cưa cây, vô tình để cây đổ khiến con tử vong

Chính quyền địa phương thăm hỏi chia sẻ với anh Hoàng Anh. Ảnh: Nhật Hồ
Chính quyền địa phương thăm hỏi chia sẻ với anh Hoàng Anh. Ảnh: Nhật Hồ
Chính quyền địa phương thăm hỏi chia sẻ với anh Hoàng Anh. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top