Cha con Võ Tánh - Võ Khánh: Cha hổ không sinh được con hổ

Mô tả về Võ Tánh trên bìa sách “Trung tiết anh hùng: Lịch sử ông Võ Tánh” (1930) của tác giả Huyền Mặc đạo nhân, bìa sách miêu tả cảnh Võ Tánh tự sát cuối cuộc bao vây thành Quy Nhơn.
Mô tả về Võ Tánh trên bìa sách “Trung tiết anh hùng: Lịch sử ông Võ Tánh” (1930) của tác giả Huyền Mặc đạo nhân, bìa sách miêu tả cảnh Võ Tánh tự sát cuối cuộc bao vây thành Quy Nhơn.
Mô tả về Võ Tánh trên bìa sách “Trung tiết anh hùng: Lịch sử ông Võ Tánh” (1930) của tác giả Huyền Mặc đạo nhân, bìa sách miêu tả cảnh Võ Tánh tự sát cuối cuộc bao vây thành Quy Nhơn.
Lên top