“Cha con em “trúc” chị sức “phẻ” nha chị...”

Bé Kiều Dáng và cha tại bệnh viện.
Bé Kiều Dáng và cha tại bệnh viện.