Cây xanh ở Đà Nẵng bị gió làm bật gốc do ảnh hưởng bão số 5

Cây xanh bị ngã đổ trên một số tuyến đường của TP Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Cây xanh bị ngã đổ trên một số tuyến đường của TP Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Cây xanh bị ngã đổ trên một số tuyến đường của TP Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Lên top