Cây xanh gãy đổ chắn ngang quốc lộ, CSGT huy động quân xử lí

Ảnh hưởng bão số 9, cây xanh chắn ngang Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế). Ảnh: PĐ.
Ảnh hưởng bão số 9, cây xanh chắn ngang Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế). Ảnh: PĐ.
Ảnh hưởng bão số 9, cây xanh chắn ngang Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế). Ảnh: PĐ.
Lên top