Cây xăng bán cho công nhân với giá... 0 đồng ở Bình Dương

"Cây xăng" vừa khai trương bán với giá 0 đồng. Ảnh: HC
"Cây xăng" vừa khai trương bán với giá 0 đồng. Ảnh: HC
"Cây xăng" vừa khai trương bán với giá 0 đồng. Ảnh: HC
Lên top