Cây vú sữa trong vườn Bác Hồ được đưa về trồng ở Nghĩa trang Đường 9

Lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trồng cây tại NTLS Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trồng cây tại NTLS Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trồng cây tại NTLS Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM