Cây Thiên Tuế có hình thù kỳ quái được chứng nhận "cây di sản"

Cây thiên tuế có hình thù "lạ" được công nhận là cây di sản ở Khánh Hòa.
Cây thiên tuế có hình thù "lạ" được công nhận là cây di sản ở Khánh Hòa.
Cây thiên tuế có hình thù "lạ" được công nhận là cây di sản ở Khánh Hòa.
Lên top