Cây phượng vĩ trong trường bật gốc, đè nhiều học sinh bị thương

Lên top