Cây đổ hàng loạt do mưa bão, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Cây đổ hàng loạt do mưa bão, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Thọ Quang
Cây đổ hàng loạt do mưa bão, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Thọ Quang
Cây đổ hàng loạt do mưa bão, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Thọ Quang
Lên top