Cây cổ thụ bật gốc, đè sập tường và chuồng thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Lên top