Cây cầu hơn 2.100 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục sẽ có tên là cầu Tình Yêu

Công trình cầu Cửa Lục 1. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công trình cầu Cửa Lục 1. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công trình cầu Cửa Lục 1. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top