Cây cảnh nghệ thuật được làm từ bàn tay người bệnh máu khó đông

Cây bonsai Việt đã làm trong 28 ngày. Ảnh: NVCC
Cây bonsai Việt đã làm trong 28 ngày. Ảnh: NVCC
Cây bonsai Việt đã làm trong 28 ngày. Ảnh: NVCC
Lên top