Cầu vượt 560 tỉ nút giao Nguyễn Văn Huyên-Hoàng Quốc Việt sắp "về đích"

Cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên sắp hoàn thiện đưa vào sử dụng. Ảnh Vương Nguyên
Cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên sắp hoàn thiện đưa vào sử dụng. Ảnh Vương Nguyên
Cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên sắp hoàn thiện đưa vào sử dụng. Ảnh Vương Nguyên
Lên top