Cầu tràn nát như tương, tính mạng người dân treo lơ lửng

Cầu tràn Ba Nha đang xuống cấp trầm trọng cần được sự đầu tư (ảnh N.H)
Cầu tràn Ba Nha đang xuống cấp trầm trọng cần được sự đầu tư (ảnh N.H)