Cầu Thủ Thiêm 2 thi công trở lại, hẹn nối nhịp cuối năm nay

Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ dự kiến hợp long phần cầu chính vào cuối năm nay. Ảnh: Minh Quân
Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ dự kiến hợp long phần cầu chính vào cuối năm nay. Ảnh: Minh Quân
Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ dự kiến hợp long phần cầu chính vào cuối năm nay. Ảnh: Minh Quân
Lên top