Cầu Thủ Thiêm 2 hơn 3.000 tỉ đồng hợp long dịp lễ 2.9 năm nay

Cầu Thủ Thiêm 2 sắp hợp long, nối liền hai bờ từ khu đô thị mới Thủ Thiêm (Thành Thủ Đức) qua quận 1.  Ảnh: Minh Quân
Cầu Thủ Thiêm 2 sắp hợp long, nối liền hai bờ từ khu đô thị mới Thủ Thiêm (Thành Thủ Đức) qua quận 1. Ảnh: Minh Quân
Cầu Thủ Thiêm 2 sắp hợp long, nối liền hai bờ từ khu đô thị mới Thủ Thiêm (Thành Thủ Đức) qua quận 1. Ảnh: Minh Quân
Lên top