Cầu Tân An 1 trên Quốc lộ 1 gây nguy hiểm cho người đi đường

"Ổ gà" trên cầu Tân An 1.
"Ổ gà" trên cầu Tân An 1.