"Cẩu tặc" bị dân đánh, treo lên cột điện: Gia đình không đến nhận con

Đào Khắc H. bị dân đánh và treo cổ lên cột điện.
Đào Khắc H. bị dân đánh và treo cổ lên cột điện.
Đào Khắc H. bị dân đánh và treo cổ lên cột điện.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top