"Cẩu tặc" bị dân đánh, treo lên cột điện: Gia đình không đến nhận con

Đào Khắc H. bị dân đánh và treo cổ lên cột điện.
Đào Khắc H. bị dân đánh và treo cổ lên cột điện.