Cầu Sài Gòn “tê liệt” vì hàng trăm người xem khám nghiệm thi thể

Những người hiếu kỳ đứng theo dõi, chụp hình việc khám nghiệm thi thể.
Những người hiếu kỳ đứng theo dõi, chụp hình việc khám nghiệm thi thể.
Những người hiếu kỳ đứng theo dõi, chụp hình việc khám nghiệm thi thể.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM