Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khánh Hòa

Câu được cá sủ vàng "khủng", trả tiền tỉ chưa bán

Con cá sủ vàng "khủng" được người dân trả mua tiền tỉ.
Con cá sủ vàng "khủng" được người dân trả mua tiền tỉ.