Câu chuyện rớt nước mắt về nuôi lợn tiết kiệm của liệt sĩ CASA-212

Trước chuyến bay cuối của cuộc đời, thượng úy Lê Đức Lam không kịp chuẩn bị gì. Anh chỉ có 1,6 triệu đồng, nuôi trong lợn đất dành cho con trai sắp chào đời. Ảnh: Theo VNE
Trước chuyến bay cuối của cuộc đời, thượng úy Lê Đức Lam không kịp chuẩn bị gì. Anh chỉ có 1,6 triệu đồng, nuôi trong lợn đất dành cho con trai sắp chào đời. Ảnh: Theo VNE
Trước chuyến bay cuối của cuộc đời, thượng úy Lê Đức Lam không kịp chuẩn bị gì. Anh chỉ có 1,6 triệu đồng, nuôi trong lợn đất dành cho con trai sắp chào đời. Ảnh: Theo VNE
Lên top