Câu chuyện phía sau những ứng dụng ra đời từ thực tế chống dịch ở Việt Nam

Buổi ra mắt nền tảng Giúp tôi vào ngày 9.8 vừa qua. Ảnh: Thu Trang.
Buổi ra mắt nền tảng Giúp tôi vào ngày 9.8 vừa qua. Ảnh: Thu Trang.
Buổi ra mắt nền tảng Giúp tôi vào ngày 9.8 vừa qua. Ảnh: Thu Trang.
Lên top