Cầu An Phú Đông bị tông lệch: Người điều khiển sà lan bất chấp cảnh báo cấm

Công an có mặt tại hiện trường vụ cầu An Phú Đông bị sà lan tông lệch nhịp - ảnh Hữu Huy
Công an có mặt tại hiện trường vụ cầu An Phú Đông bị sà lan tông lệch nhịp - ảnh Hữu Huy
Công an có mặt tại hiện trường vụ cầu An Phú Đông bị sà lan tông lệch nhịp - ảnh Hữu Huy
Lên top