Cắt rừng tiếp cận thi thể cán bộ công an hi sinh ở vùng bị cô lập

Cán bộ Công an huyện Hướng Hóa tình nguyện cùng tổ công tác vào vùng bị cô lập để đón thi thể đồng đội hi sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CAHH.
Cán bộ Công an huyện Hướng Hóa tình nguyện cùng tổ công tác vào vùng bị cô lập để đón thi thể đồng đội hi sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CAHH.
Cán bộ Công an huyện Hướng Hóa tình nguyện cùng tổ công tác vào vùng bị cô lập để đón thi thể đồng đội hi sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CAHH.
Lên top