Cắt giảm vốn với các dự án không chuyến biến, chậm giải ngân

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu giải ngân chậm. Ảnh minh họa: ĐT
Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu giải ngân chậm. Ảnh minh họa: ĐT
Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu giải ngân chậm. Ảnh minh họa: ĐT
Lên top