Cắt giảm chứng chỉ, giảm gánh nặng với công chức, viên chức

Bộ Nội vụ đang quyết tâm cắt giảm những chứng chỉ không phù hợp. Ảnh minh hoạ
Bộ Nội vụ đang quyết tâm cắt giảm những chứng chỉ không phù hợp. Ảnh minh hoạ
Bộ Nội vụ đang quyết tâm cắt giảm những chứng chỉ không phù hợp. Ảnh minh hoạ
Lên top