Cắt điện doanh nghiệp trộm gần 25 tỉ đồng tiền điện

Lên top