Cáp treo vượt biển Hải Phòng có trụ cáp cao nhất thế giới

Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long đạt kỉ lục Trụ cáp cao nhất thế giới. Ảnh MD
Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long đạt kỉ lục Trụ cáp cao nhất thế giới. Ảnh MD
Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long đạt kỉ lục Trụ cáp cao nhất thế giới. Ảnh MD
Lên top