Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cáp treo từ Bắc Giang đã lên đỉnh Yên Tử