Cấp thẻ và quy định giờ khi du khách tham quan Sơn Trà

Đường lên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ảnh: H.Vinh
Đường lên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ảnh: H.Vinh
Đường lên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ảnh: H.Vinh
Lên top