Cấp thẻ đi chợ cho người dân ở tâm dịch Chí Linh (Hải Dương)

Chợ Sao Đỏ (Hải Dương). Ảnh Thủy Nguyên
Chợ Sao Đỏ (Hải Dương). Ảnh Thủy Nguyên
Chợ Sao Đỏ (Hải Dương). Ảnh Thủy Nguyên
Lên top