Cấp sổ tiết kiệm ảo và đường dây “du học sinh trá hình”

Nhân viên công ty Việt Nhật PTM giải thích cho H.V về dịch vụ cấp sổ tiết kiệm ảo. Ảnh: PV
Nhân viên công ty Việt Nhật PTM giải thích cho H.V về dịch vụ cấp sổ tiết kiệm ảo. Ảnh: PV
Nhân viên công ty Việt Nhật PTM giải thích cho H.V về dịch vụ cấp sổ tiết kiệm ảo. Ảnh: PV
Lên top