Cấp sai đối tượng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng, ai chịu trách nhiệm?

Thanh tra TP. Đà Nẵng phát hiện nhiều sai phạm tại chung cư An Trung 2.
Thanh tra TP. Đà Nẵng phát hiện nhiều sai phạm tại chung cư An Trung 2.
Thanh tra TP. Đà Nẵng phát hiện nhiều sai phạm tại chung cư An Trung 2.
Lên top