Cấp nước ngọt miễn phí cho người dân tỉnh Bến Tre

Người dân huyện Châu Thành tới lấy nước tại điểm cấp nước ngọt miễn phí tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.TRUNG
Người dân huyện Châu Thành tới lấy nước tại điểm cấp nước ngọt miễn phí tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.TRUNG
Người dân huyện Châu Thành tới lấy nước tại điểm cấp nước ngọt miễn phí tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.TRUNG
Lên top