Cấp nước Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần 2

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, CNVLĐ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần thứ 2. Ảnh Mai Dung
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, CNVLĐ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần thứ 2. Ảnh Mai Dung
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, CNVLĐ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần thứ 2. Ảnh Mai Dung
Lên top