Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Xử phạt hành vi không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc.
Xử phạt hành vi không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc.
Xử phạt hành vi không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top