Cập nhật tin bão số 4 sáng 17.8: Vùng tâm bão đi vào đất liền tỉnh Thanh Hóa

Bão suy yếu dần khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Nghệ An
Bão suy yếu dần khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Nghệ An
Bão suy yếu dần khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Nghệ An
Lên top