Cập nhật thiệt hại do mưa lũ sau bão số 4: Đã có 10 người chết

Xót lòng cảnh đưa tang trong lũ ở Thanh Hóa (Ảnh: Quách Du)
Xót lòng cảnh đưa tang trong lũ ở Thanh Hóa (Ảnh: Quách Du)
Xót lòng cảnh đưa tang trong lũ ở Thanh Hóa (Ảnh: Quách Du)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM