Cập nhật thiệt hại do lũ lụt tại miền Trung: 9 người chết và mất tích

Tại các sông ở miền Trung, lũ đang lên rất cao. Ảnh: PCTTTU
Tại các sông ở miền Trung, lũ đang lên rất cao. Ảnh: PCTTTU
Tại các sông ở miền Trung, lũ đang lên rất cao. Ảnh: PCTTTU
Lên top