Cập nhật mới nhất tối 2.1: Bão số 1 Pabuk cách đất liền Nam Bộ 380km

Vị trí và đường đi của bão số 1 Pabuk.
Vị trí và đường đi của bão số 1 Pabuk.
Vị trí và đường đi của bão số 1 Pabuk.
Lên top