Cập nhật mới nhất: Siêu bão Mangkhut duy trì sức gió giật cấp 17 và bão số 5 Barijat cấp 10

Hình thái cơn bão số 5 Barijat và bão Mangkhut đang hướng về Biển Đông (Ảnh: Windy.com)
Hình thái cơn bão số 5 Barijat và bão Mangkhut đang hướng về Biển Đông (Ảnh: Windy.com)
Hình thái cơn bão số 5 Barijat và bão Mangkhut đang hướng về Biển Đông (Ảnh: Windy.com)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top