Cập nhật mới nhất bão số 6 Mangkhut sáng 17.9: Đổ bộ Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Vị trí và đường đi của bão số 6 Mangkhut
Vị trí và đường đi của bão số 6 Mangkhut
Vị trí và đường đi của bão số 6 Mangkhut
Lên top