Cập nhật: Cấp độ dịch COVID-19 của các tỉnh, thành tính đến chiều 17.10

Một số địa phương đã dừng yêu cầu kiểm tra xét nghiệm COVID-19 với người ra, vào. Ảnh Tô Thế
Một số địa phương đã dừng yêu cầu kiểm tra xét nghiệm COVID-19 với người ra, vào. Ảnh Tô Thế
Một số địa phương đã dừng yêu cầu kiểm tra xét nghiệm COVID-19 với người ra, vào. Ảnh Tô Thế
Lên top