Cấp mã QR Code để giảm ùn tắc tại chốt kiểm dịch

Ùn tắc tại chốt kiểm soát dịch. Ảnh: GT
Ùn tắc tại chốt kiểm soát dịch. Ảnh: GT
Ùn tắc tại chốt kiểm soát dịch. Ảnh: GT
Lên top