"Cặp lá yêu thương" giúp 2.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường