Cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, Đà Nẵng quản lý chặt, dân vẫn tiện lợi

Cán bộ trực chốt ở Đà Nẵng dùng điện thoại quét mã QR Code để kiểm soát người đi đường chỉ mất 5 giây. Ảnh: TC
Cán bộ trực chốt ở Đà Nẵng dùng điện thoại quét mã QR Code để kiểm soát người đi đường chỉ mất 5 giây. Ảnh: TC
Cán bộ trực chốt ở Đà Nẵng dùng điện thoại quét mã QR Code để kiểm soát người đi đường chỉ mất 5 giây. Ảnh: TC
Lên top